Showpartneři

Premium Gastro

Remundi

Remundi

Lotus Grill

Bejzment

Burger Fest


Pravidla online marketingové soutěže “Zážitky s klokanem 2020”
(dále jen “soutěž”)

Organizátorem Kängabox soutěže:

je společnost czECO s.r.o., se sídlem Revoluční 1056/8a, 110 00 Praha 1, IČ: 28958900,

zapsána v OR vedeném MS v Praze, odd. C, 155910 (dále jen “pořadatel”).

Účastníkem Kängabox soutěže:

může být fyzická osoba starší 15 let s trvalým bydlištěm na území České republiky.

V případě, že pořadatel zjistí, že účastník soutěže nesplňuje podmínky stanovené těmito pravidly, nebo tato pravidla porušuje, je oprávněn takového účastníka diskvalifikovat bez udání důvodu a ze soutěže vyloučit.

Účastí v soutěži soutěžící stvrzuje svůj souhlas s podmínkami soutěže.

Jak se do soutěže přihlásit?

Účastník do soutěžního formuláře nahraje osobně pořízenou fotografii, na které je zachycen Kängabox (klokan) “v akci”.

Cílem je co nejvěrněji zachytit funkčnost Kängaboxu. Hravě. Originálně. Výstižně. Inovátorsky.
Ukažte, v čem vám Kängabox pomáhá, kde vidíte jeho přednosti, při jakých příležitostech vás doprovází, co všechno zvládá a dokáže pro vás udělat.
Při nahrávání přidejte k fotografii také popisek, ve kterém upřesníte svůj zážitek, pozitivní zkušenost, nebo důvod, proč je právě klokan vaším skvělým parťákem.

Jeden soutěžící může nahrát libovolný počet fotografií s popiskem.

Obecná pravidla Kängabox soutěže:

Soutěž proběhne formou fotosoutěže na internetové stránce Zážitky s klokanem a facebookové stránce Premium Gastro prostřednictvím aplikace SocialSprinters.

Soutěžící se mohou od 1. 7. do 24. 8. 2020 přihlašovat do soutěže pomocí nahrání vlastní fotografie a popisku na téma “Zážitky s klokanem.”

K platnému přihlášení do soutěže musí soutěžící vyplnit své kontaktní údaje, tedy jméno, emailovou adresu a telefon. Pokud bude chybět jméno, telefon a emailová adresa, nebude zájemce do soutěže zařazen. Na uvedené kontaktní údaje bude soutěžící po ukončení soutěžní akce spraven o případné výhře a podrobnostech a způsobu předání.

Účastník se do soutěže přihlásí tak, že do soutěžního formuláře nahraje osobně pořízenou fotografii, na které je zachycen Kängabox (klokan) “v akci”.

Cílem je co nejvěrněji zachytit funkčnost Kängaboxu. Hravě. Originálně. Výstižně. Inovátorsky.
Ukažte, v čem vám Kängabox pomáhá, kde vidíte jeho přednosti, při jakých příležitostech vás doprovází, co všechno zvládá a dokáže pro vás udělat.
Při nahrávání přidejte k fotografii také popisek, ve kterém upřesníte svůj zážitek, pozitivní zkušenost, nebo důvod, proč je právě klokan vaším skvělým parťákem.

Jeden soutěžící může nahrát libovolný počet fotografií s popiskem.

Ze soutěže budou vyřazeny fotografie s hanlivým, vulgárním nebo jinak závadným obsahem a fotografie obsahující komerční sdělení. V případě, že se na vítězných pozicích ocitne více fotografií se stejným počtem hlasů, rozhodne o cenách pořadatel.

Hlasování bude probíhat formou tlačítka “srdíčko” pod fotografií.

Autoři fotografií, kterým se k poslednímu dni trvání soutěže podaří získat nejvíce hlasů k vlastnímu příspěvku s fotografií s Kängaboxem, který splňuje soutěžní pravidla, vyhrávají hlavní ceny. Tímto způsobem bude vyhlášeno 6 výherních míst a 7. cenu porota určí. 

Speciální 7. cenu vybere organizátor, bez ohledu na počet nasbíraných bodů, na základě originality a výstižnosti fotky a popisku.

Soutěžící poskytuje organizátorovi nevýhradní licenci k užití fotografií k propagaci organizátora
soutěže a soutěže samé. Soutěžící souhlasí s publikováním zaslaných fotografií v tiskové nebo
v elektronické podobě v rámci soutěže bez nároků na honorář, a to nejen v tiskovinách vydávaných
organizátorem soutěže ale i v rámci jiných reklamních a propagačních prostředků. Licence k užití
fotografií se poskytuje bez časového a teritoriálního vymezení, s právem udělit podlicenci. U každé takové
fotografie organizátor soutěže uveřejní jméno a příjmení autora fotografie tam, kde je to technicky
možné.

Oficiální vyhlášení soutěže a osobní předání cen výhercům proběhne v rámci akce Burgerfest 6. 9. 2020 přibližně v 16:00.

Výherci budou o výhře informování organizátorem soutěže nejpozději do 26. 8. 2020 na poskytnuný email, případně telefonicky.

Výhry v soutěži:

1.cena

Bezkouřový gril LotusGrill s příslušenstvím

KÄNGABOX® Trip 20 l

Voucher do Proficook

LYO Ovoce Hrášek

Ekologické jednorázové nádobí Cookplay

Dámské a pánské tričko od Burgerfest

2. cena

KÄNGABOX® Profesional Plus 39 l

Voucher do Proficook

LYO zelenina hrášek

Kornouty od 100% CHEF

Dámské a pánské tričko od Burgerfest

3. cena

KÄNGABOX® Trip 20 l

Voucher do Proficook

LYO zelenina grilovaná paprika

Kornouty od 100% CHEF

4. cena

KÄNGABOX® Mini 1,5 l

LYO Ovoce mandarinka

5. cena

KÄNGABOX® Mini 1,5 l

6. cena

KÄNGABOX® Mini 1,5 l+

7. cena poroty

KÄNGABOX® Trip 20 l

Ekologické jednorázové nádobí Cookplay

Kornouty od 100% CHEF

Dámské a pánské tričko od Burgerfest

 

Pro prvních 20 soutěžících KÄNGABOX® Mini 1,5 l ZDARMA!

* Kängabox Mini si nemohou nárokovat vyhlášení výherci této soutěže.

K uplatnění nároku je nutné splnit obecná pravidla soutěže. K vyzvednutí budou pouze osobně v prodejně Proficook, případně po přímé domluvě s prodejcem Proficook, na adrese Veletržní 17, Praha 7, 170 00. Soutěžící budou naší stranou obeznámeni s potvrzením o nároku na přebrání ceny. Lhůta na vyzvednutí ceny na uvedené adrese je do 31. 12. 2020.

Další ustanovení:

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předání výhry v případě, že mu výhra nebude poskytnuta třetí osobou tak, aby mohla být výherci předána v souladu s těmito pravidly. Výhra v této soutěži není směnitelná za hotovost.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo udělit cenu pouze tomu, kdo splnil podmínky soutěže – zaregistroval vlastní fotografii, na které je zachycen termobox Kängabox.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo hru zrušit nebo předčasně ukončit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla, jakož i právo kdykoliv soutěž ukončit bez náhrady, a to po celou dobu trvání soutěže. Případné ukončení soutěže bude avizováno na www.zazitkysklokanem.cz a www.facebook.com/kangaboxCRSK. Na výhru v soutěži není
právní nárok.

Soutěžící uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů pro účely
organizace této soutěže včetně zveřejnění jména a příjmení soutěžícího.

Soutěžící prohlašuje, že je autorem přihlášených fotografií a/nebo osobou oprávněnou k výkonu
majetkových autorských práv, opravňujících jej k účasti v soutěži se všemi právy a povinnostmi s tím
spojenými. Dále soutěžící prohlašuje, že má udělen souhlas s užitím fotografií od osob, které jsou
případně zachyceny na fotografiích nebo jejichž osobnostních práv by se mohly fotografie dotýkat.

V případě dotazů k Soutěži, nebo o správnosti a úplnosti registrace se můžete informovat na e-mailové adrese: marketing@premium-gastro.com.partneři

Premium Gastro

Remundi

Lotus Grill

Bejzment

Burger Fest